Kalendar gostovanja – 2022

10.05.2022.
Gradsko kazalište Zorin dom, Karlovac
Okvir – Zagrebački plesni ansambl

18.08.2022.
Teatar Fort Forno – BEMBO Fest, Bale
Bi-polar B/e/ar/e – Umjetnička organizacija On/Ona

05.09.2022.
Tranzit – Europski festival suvremniih kazališnih praksi, Rijeka
HKD
Bi-polar B/e/ar/e, Umjetnička organizacija On/Ona

10.09.2022.
Tranzit – Europski festival suvremenih kazališnih praksi, Rijeka Galerija Kortil
Stidljivost drveća – Multimedijalna koliba

13.10.2022. 28.
Međunarodni glazbeni festival
“Dani Milka Kelemena”, Slatina
Okvir – Zagrebački plesni ansambl

13.10.2022.
Tranzit- Europski festival suvremnih plesnih praksi, Rijeka
HKD
Walk on the wild side – Umjetnička organizacija De facto
jesen 2022 POU Poreč
Okvir – Zagrebački plesni ansambl

Distribucija nije u potpunosti definira jer još čekamo odgovore određenih partnera. U 2022 samo oni partneri koji sudjeluju u participaciji troškova gostovanja isključivo sami ili zajedno s PMH ulaze u organizaciju gostovanja.