Koncert za dangubu i zgubidana

LIBERDANCE / Rajko Pavlić, Mate Matišić

Autori i izvođači: Mate Matišić i Rajko Pavlić
Dizajn rasvjete: Mario Vnučec

Polazište predstave je pitanje umjetničkog talenta kao nečeg iskonskog ali koji na kraju ipak ovisi o igri sudbine. Zamišljena je kao dijalog između plesa i glazbe koji suvremeni plesni pokret na zanimljiv način kombinira sa elementima folklora te nastaje fuzija pastirske glazbe i rocka, ruralnog i urbanog. Predstava pokušava rušiti predrasude, dokazujući da ples i glazba imaju svoje korijene u ritmovima naših davnih predaka.

Dramaturški je predstava postavljena tako da je nemoguće odrediti određuje li, pobuđuje li plesno kretanje zvuk ili obrnuto, a ta je neodredivost, dvojakost, kreativno nadigravanje, upravo najuzbudljivije obilježje Pavlićeva i Matišićeva koncerta, koji gledateljima prenosi snažnu posvećenost zvuku i pokretu, kao i dojam upornosti i snage unutar krhkosti i ranjivosti ljudskoga tijela i malenoga glazbala. Odlična predstava, koja nas čini osjetljivijima na dangube i zgubidane.

Katja Šimunić, Matica Hrvatska