Natječaj 2024.

Prijavnica za 2024. →

Javni poziv za sudjelovanje na natječaju za distribuciju suvremenih plesnih predstava

Plesna mreža Hrvatske (PHM) poziva plesne subjekte na području Republike Hrvatske da se prijave na Javni poziv za distribuciju suvremenih plesnih predstava, te da time pridonesu bitnoj strukturalnoj promjeni i daljnjem razvoju suvremene plesne umjetnosti u Hrvatskoj.

Za 2024. godinu u program PMH uključeni su sljedeći partneri: Gradsko kazalište “Zorin dom” Karlovac, Teatar Fort Forno, Bembo Fest, Bale, POU Poreč. POU Rovinj, Kreativni laboratorij kreativnog kazališta Krila, Rijeka, POU Antun Matija Relković, Gradiška. Gradsko kazalište ”Joza Ivakić” Vinkovci.

 

1. Tko se može prijaviti?

Pravo prijave imaju umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi i samostalni umjetnici te fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi u području suvremenoga plesa i pokreta.

Prijaviti se mogu radovi nastali u hrvatskoj produkciji ili koprodukciji s inozemnim partnerima čija je premijera bila do 28. 02. 2024.

Prijave radova autorskih timova čiji su članovi ujedno i članovi selekcijske komisije neće biti prihvaćene.

2. Koji je rok prijave?

Natječaj traje od 17. 01. 2024. do 28. 02. 2024. godine.

3. Kome se prijavljuje?

Prijavnica za program Plesna mreža Hrvatske popunjava se online →

4. Kakav je proces selekcije?

Selekciju vrši jedna osoba kao selektor ili selektorica s profesionalnim kompetencijama iz područja teatrologije i dramatologije, kulture i izvedbenih umjetnosti. Poznavatelj suvremenih kazališnih I plesnih kretanja.

5. Kakve predstave se mogu prijaviti?

Selektor/ica će za program Plesna mreža Hrvatske razmatrati radove namijenjene scenskoj izvedbi, kao i radove kreirane za specifične lokacije, koji se mogu adekvatno adaptirati, u skladu s mogućnostima partnera. Dužina prijavljenih radova ne može biti kraća od 30 minuta.

Na Javni poziv mogu se prijaviti recentni radovi, kao i reprizni naslovi bez obzira na vrijeme nastanka. Mogu se prijaviti i radovi koji su prijavljeni prošle godine, a nisu uvršteni u selekciju.

Prijavljene predstave moraju biti završene, radovi u nastajanju ili prezentacije neće biti prihvaćeni. Natječaj se ne odnosi na predstave za djecu.

6. Tko snosi troškove?

Troškove izvođenja, putne troškove unutar Hrvatske te promocije gostovanja selektiranih predstava snosi Umjetnička organizacija Plesna mreža Hrvatske iz sredstava koje joj je za program Plesna mreža Hrvatske dodijelilo Ministarstvo kulture i medija RH, te iz ostalih izvora financiranja.

7. Kako se sklapaju ugovori?

Umjetnička organizacija Plesna mreža Hrvatske sa svakim odabranim subjektom sklapa ugovor ili sporazum o umjetničkoj suradnji, kojima se reguliraju međusobna prava i obveze.

8. Što rade partneri?

Partner (kazališta, festivali i sl.) u programu Plesna mreža Hrvatske ima ugovornu obvezu organizacije izvođenja pojedine predstave prema svim pravilima marketinško-promotivnih aktivnosti i tehničke podrške u skladu s tehničkim mogućnostima prostora u kojem se predstava izvodi i tehničkim zahtjevima pojedine predstave.

 

Prijavnica za 2024. →