Posao producent/-ice – koordinator/ice projekta Plesna mreža Hrvatske

Plesna mreža Hrvatske raspisuje Natječaj za posao producent/-ice – koordinator/ice projekta Plesna mreža Hrvatske

Posao uključuje:

• koordiniranje Natječaja za selekciju predstava za gostovanja kroz projekt Plesna mreža Hrvatske
• komunikaciju sa selekcijskom komisijom
• komunikaciju s partnerima Plesne mreže Hrvatske
• organizaciju, koordinaciju i administraciju gostovanja koja se realiziraju kroz projekt Plesna mreža Hrvatske
• Osnove marketinga i PR-a
• Producent/-ica – koordinator/ica radi u komunikaciji sa stručnim timom projekta Plesne mreže Hrvatske.

Kandidat/-kinje moraju imati iskustvo u produkciji i koordinaciji projekata, festivala ili gostovanja na nezavisnoj kulturnoj sceni. Kandidat/-kinje moraju imati napredno poznavanje rada na računalu. Sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme. Radi se pola radnog vremena. Radno vrijeme je fleksibilno.

Prijava mora sadržavati:

• osnovne informacije o kandidat/kinji: ime i prezime, OIB, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte), datum rođenja, državljanstvo
• biografiju u kojoj se navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije (do 1 stranice)
• motivacijsko pismo (do 1 stranice)
• dokaz o postignutoj razini formalnog obrazovanja (sken)

Prijave se šalju na e-mail adresu plesna.mreza.hrvatske@gmail.com s naznakom Natječaj za producenta.

O rezultatima natječaja kandidat/-kinje će biti obaviješteni isključivo putem elektroničke pošte u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru. Odluku o izboru kandidata/-tkinja donosi stručni tim projekta Plesna mreža Hrvatske. Kandidati/-tkinje mogu biti pozvani na razgovor prije finalnog izbora.

Natječaj je otvoren od 27. prosinca 2019. do 27. siječnja 2020.