REVERSING proximity

Ideja:Koraljka Begović i Saša Fistrić
Koreografija: Koraljka Begović i Bruno Isaković
Izvođači: Koraljka Begović i Bruno Isaković
Produkcija: Koraljka Begović

O predstavi: Autori predstave REVERSING proximity u istraživanje i propitkivanje vlastitih uloga i odnosa u kreativnom procesu stvaranja krenuli su od zajedničke inspiracije teme i pitanja ljubavi i ljudskosti, podrške i međusobnog razumijevanja. Kroz rad na predstavi r̶e̶v̶e̶r̶s̶i̶n̶g̶(̶pr o xi mi ty)̶ tražili su odgovore na pitanja koliko uistinu poznajemo ljubav, vlastitu i tuđu; koliko nas ona usmjerava u životu, a koliko ju sami usmjeravamo i kontroliramo; da li je i u kojoj mjeri ljubav isto što i ljudskost; da li je ta ljubav ljubav prema drugome ili prema sebi; na koji ju način izražavamo, pokazujemo, a na koji skrivamo. Od polazišnih pitanja, a u suradnji s ostalim članovim kreativnog tima predstave, Begović i Fistrić su stvorili predstavu o blizini i bliskosti, daljini i udaljenosti, odnosu i odnosima, kako emocionalnim tako i fizičkim, taktilnim, verbalnim, misaonim, intelektualnim, … Osim opće teme ljubavi, muško-ženski odnosi unutar autorsko-izvođačkog tima (Begović-Fistrić iza scene te Begović-Isaković na sceni), mogu zavesti autore ka bavljenju jednoznačnijim muško-ženskim ljubavničkim odnosom te njegovim društveno uvjetovanim shvaćanjem, no svojim su stavom, pristupom i odmakom kreirali predstavu koja se suštinski i puno sveobuhvatnije bavi ljudskim odnosima generalno, odnosima moći te oblicima i načinima međusobnog podržavanja.