Trijada

Maša Kolar

Koreografija: Maša Kolar
Izvedba:
Ricardo Campos Freire / Takuya Sumitomo, Dino Baksa, Josipa Kukor & Maša Kolar
Glazba:
Josipa Kukor & Nils Frahm
Scenografija & Libreto:
Jasmina Holbus
Kostimografija:
Petra Dančević
Oblikovanje svjetla:
Nuno Salsinha
Fotografija & Dizajn:
Jelena Janković & Vladimir Končar
Dramaturgija:
Tena Bošnjaković
Zvuk:
Tomica Kraljić
Tehnička podrška:
Duško Richtermoc
Produkcija:
Maša Kolar

Plesna predstava je realizirana uz podršku HIPP-a kroz rezidencijalni program ZPC-a, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport grada Zagreba.

Ja sam gospodarica rata
Ja sam gospodarica groma
Ja smirujem i podižem more
Ja sam u zrakama sunca
Ja pomažem suncu u njegovom hodu
Ono što mi se čini dobrim, to se događa
Sve se oblikuje prema meni
Ja oslobađam okovane lancima

Vergilije

 

Novom predstavom Maše Kolar Trijada u Zagrebačkome plesnom centru dominira odrješit duet same autorice i portugalskog plesača Ricarda Camposa Freirea. Pun energičnih kontakata koji su zapravo manipulacije, njihov odnos neprekidna je bujica kontrapunktova: sudara i odbijanja, skokova i odskoka, dizanja i obrtanja, davanja i pružanja uporišta i oslonaca, upravljanja i usmjeravanja te međusobnih nadopunjavanja.

Jelena Mihelčić, Plesnascena.hr

Maša Kolar i Campos Freire pokazuju svu plesačku raskoš – usuglašeni, izgrađenih i preciznih pokreta, napregnutih mišića iz kojih isijava svaki napor utisnut u dvorani.

Ivana Slunjski, Vijenac