Umjetnik za hitne intervencije

Koreograf(i) / autor(i) predstave: Clément Layes
Izvođači: Dina Ekštajn, Ana Vnučec, Stevie Koglin / Šimun Stankov
Produkcija: Studio za suvremeni ples u koprodukciji; Public in private

O predstavi: Umjetnik za hitne intervencije promišlja poziciju umjetnika u uvjetima umjetničke proizvodnje i tržišta, Clément Layes se u Umjetniku za hitne intervencije usmjerava na pitanje kako pod imperativom uspjeha, u kulturi koja ne trpi pogreške i posrtanje, zadržati nužno potreban senzibilitet i razlikovati umjetnički impuls od nametnutih vrijednosti. Kako društvo oblikuje umjetnika ako mu ne dopušta da uči i razvija se na vlastitim pogreškama? Ako umjetnik nema pravo na pogrešku, odnosno na eksperiment s nepoznatim ishodom, postaje li time umjetnost jednoobrazna? Čime se mjeri uspješnost nekog umjetničkog projekta? Je li umjetnost i dalje umjetnost ako umjetnik udovoljava zahtjevima o poželjnome umjetničkom produktu? Može li umjetnik tako razviti kritičnost prema vlastitu radu, prema društvu u kojem stvara i koje ga stvara?Gdje je tu umjetnikova odgovornost?
Umjetnik za hitne intervencije stoga se mora naučiti nositi s neuspjehom, jer ga neuspjeh tjera na suočavanje s vlastitim dosezima i nastojanjima, navodeći ga na alternativne izbore i pružajući mogućnost redefiniranja. Umjetnost se događa tek izlaskom iz zone sigurnosti, u stalnoj razgradnji i reizgradnji, u minimalnim mijenama koje polučuju pomak u značenju, pomak u cjelokupnoj predodžbi. Poduprto neutralnim izvedbenim modusom, netom postignuta ravnoteža destabilizira se i na jezičnoj razini i na razini fizikaliteta sitnim modulacijama tona, intenziteta i dinamike, odnosno jedna se nestabilnost uravnotežuje drugom. Slike se asocijativno umnažaju i međusobno osnažuju, a prvobitni umjetnički zadatak postaje tek polazištem sljedećemu.