Upgrade

Koreografkinja i autorica: Vesna Mimica
Izvođači: Branko Banković, Lara Frgačić, Sanja Hrgetić, Nastasja Štefanić, Kristijan Petelin, Linda Tarnovski
Produkcija: ASP VEM

O predstavi: And if the bad guys keep coming, we’ve upgraded your side arms to this.
A ako se kriminalci uporno vraćaju, unaprijedili smo vam oružje u ovo.
The ability to pose as human could prove useful, so for now, I’ve retained the upgrade.
Sposobnost da se ponašam kao čovjek može biti korisna, pa ću za sada sačuvati nadogradnju.
Activities will also cover the upgrading of existing products and services by integration of new technologies
Aktivnosti će također obuhvatiti unapređenje postojećih proizvoda i usluga integriranjem novih tehnologija
Plesači dnevno provedu 90 minuta na treningu na kojem uglavnom ponavljaju jedne te iste vježbe. Svaki ih dan usavršavaju pa ako pomnožite 90 minuta sa 5 dana u tjednu to je 450 sati rada na poboljšanju tehnike plesa. U godini dana to je 5 400 sati svladavanja tehnike. Ako je prosječan vijek plesača 15 godina to je 81 000 sati rada na plesnoj tehnici. Kada postajemo još bolji i kada smo unaprijedili svoju tehniku.? Dolaskom novih tehnika? Dolaskom konkurencije ili možda zrelošću razmišljanja?
Je li nakon 15 godina naša izvedba savršena ili smo već ostarjeli i ne možemo učiniti ništa da upgradamo – unaprijedimo svoju izvedbu. Osim same izvedbe.
Posvetili smo se izvedbi. 5 plesača potpuno različitih i jedan glumac koji se, kako kaže njegova mentorica, dobro kreće i jedna koreografkinja otvorena sugestijama, stvaraju iluziju kontrolirane, smislene , tehnički određene predstave. A možda i ne… zapravo ne znamo. Promatrat ćemo promjene iz predstave u predstavu.